InnoTrans

InnoTrans

20.09.2022 - 23.09.2022Berlīne

Starptautiskā sliežu transporta un satiksmes tehnoloģiju un infrastruktūras izstāde

InnoTrans notiek reizi 2 gados.

Nozīmīgākās tēmas:
sliežu ceļu tehnoloģijas un transportlīdzekļi, dzelzceļa infrastruktūra, publiskais transports, interjera risinājumi, tuneļu būve.
Jauna sadaļa sabiedriskā transporta sektorā: Mobility+ for supplementary mobility services, pakalpojumi saistībā ar mobilitāti, tēmas: automašīnu
koplietošana, videi draudzīgi transportlīdzekļi, IT pakalpojumi, aplikācijas u.c. InnoTrans īpašais piedāvājums: stends 3x1m, viss iekļauts, cena 2900,- EUR.

2018. gadā izstādē piedalījās 3062 eksponenti no 61 valsts, apmeklētāju skaits bija 160 000, t. sk. vairāk nekā 153.420 nozares speciālisti no 149 valstīm. InnoTrans norises laikā ir aizņemtas visas 40 Messe Berlin izstāžu halles.
Apmeklētājus piesaista transportlīdzekļu āra skate Outdoor Display, kur apskatāmi jaunākie vilcienu modeļi. Izstādes sliežu ceļu kopgarums: 3500 m. InnoTrans jaunums: autobusu modeļi Bus Display.

Dalības pieteikumu aicinām aizpildīt un nosūtīt izstādes mājaslapā.
Nozares speciālistu un privātu apmeklētāju ieejas biļetes aicinām iegādāties Messe Berlin Latvijas pārstāvniecībā (AHK) pirms izstādes par izdevīgām iepriekšpārdošanas cenām.

Ar InnoTrans biļetēm sabiedriskais transports Berlīnē izstādes laikā ir bez maksas.

Kontaktpersona

 

Maija Pāvila

Messe Berlin GmbH pārstāve Latvijā
66117443
maija.pavila@ahk-balt.org