Izstādes izvēle

Pēdējos gadu desmitos Vācijā ir attīstījušās starptautiskās specializētās izstādes turpat katrai tautsaimniecības nozarei. Katra no šīm izstādēm piedāvā pārskatu par notiekošo nozarē un reizē ir kā ekonomikas attīstības barometrs. Neatņemama specializēto nozares izstāžu sastāvdaļa ir inovāciju prezentēšana izstādes ietvaros.

Izstāžu klasifikācija Vācijā

Starptautiskās izstādes – vismaz 10 % dalībnieki un 5 % apmeklētāji ir no ārvalstīm. Turklāt izstādei jāpiedāvā vienas vai vairāku nozaru aktualitātes.

Nacionālās izstādes – piedāvā vienas vai vairāku nozaru aktualitātes apmeklētājiem no visas Vācijas.

Reģionālās izstādes – tās apmeklētāji ir no apkārtnes, kas nepārsniedz 100 km robežu, taču piedāvājumā ir ne tikai reģionālās aktualitātes un produkti.

Vēl izstādes Vācijā tiek iedalītas pēc apmeklētāju veida. Izstādes, ko apmeklē nozaru speciālisti un izstādes, kas atvērtas plašai publikai.

Vācija kā izstāžu zeme uz citu valstu fona izceļas ar to, ka lielākā daļa starptautisko izstāžu ir tieši specializētās nozaru izstādes. Tām ir skaidri definēta programma, preču un pakalpojumu nomenklatūra, t.i. produktu grupas, kuras drīkst piedāvāt konkrētā izstādē.

Kritēriji atbilstošas izstādes izvēlei

  • atbilstošās nozares izstāžu analīze
  • konkrētās izstādes tematikas analīze
  • nomenklatūra, produktu grupas, to atbilstība
  • apmeklētāju mērķa grupas, to sasniedzamība izvēlētajā izstādē
  • valsts, reģiona atbilstība definētajai mērķa auditorijai
  • savu mērķu definēšana, ko vēlas sasniegt, piedaloties izstādē
  • izstādes apmeklējums pirms lēmuma pieņemšanas

Vairāk informāciju par izstādēm Vācijā, norises laikiem un statistiku piedāvā:
AUMA
Izstāžu sabiedrības: Deutsche Messe AG, Hamburg Messe und Congress GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe Düsseldorf GmbH, Messe München GmbH
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK)