Datu aizsardzība

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk: VDAR), kā arī dalībvalstu nacionālo datu aizsardzības likumu un citu nosacījumu pārzinis ir:

AHK-Service SIA
Strēlnieku 1 – 4, Rīga, LV-1010
Tel.: 6732 0718
E-pasts: info.lv(at)ahk-balt.org
Mājaslapa: www.izstades.de

II. Par datu apstrādi

1. Personas datu apstrādes apjoms

Mūsu lietotāju personas datu apstrāde galvenokārt tiek veikta pilnvērtīgas mājaslapas darbības īstenošanas un ar tās saistītā satura un pakalpojumu nolūkos. Personas datu apstrāde notiek tikai ar lietotāja piekrišanu. Kā izņēmums tiek minēts gadījums, kad iepriekšēju lietotāja piekrišanu kādu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt, un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes piekrišanas jautājumos par centrālo juridisko pamatu kalpo Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir arī viena no līgumslēdzēju pusēm, ir attiecināms VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šis attiecas arī uz pirmslīguma procedūrām. Ja datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu mūsu sabiedrības vai trešās personas pamatotās intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības joprojām paliek prioritāras, stājas spēkā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3. Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Subjekta dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to uzglabāšanas mērķis ir sasniegts. Taču datu uzglabāšana ir iespējama, ja to paredz Eiropas vai valstu likumdevējs ES noteiktajās regulās, likumos vai citos noteikumos, kas ir attiecināms uz personas datu apstrādātājiem. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek brīdī, kad minētajos standartos beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks, ja vien turpmāka datu uzglabāšana nav nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

III. Mājaslapas nodrošinājums un žurnālfailu izstrāde

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Ik reizi, kad mūsu vietne tiek izmantota, īpaša sistēma automātiski reģistrē šādus subjekta datus:

(1) Pārlūkprogrammas veids un izmantotā versija;
(2) Lietotāja operētājsistēma;
(3) Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs;
(4) Lietotāja IP adrese;
(5) Piekļuves datums un laiks;
(6) Tīmekļa vietnes, kas no lietotāja sistēmas tiek izsauktas ar mūsu mājaslapas starpniecību.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Pagaidu datu un žurnālfailu uzglabāšanas juridiskais pamats balstās uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu uzglabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datoram. Lai to izdarītu, lietotāja IP adrese tiek saglabāta visas sesijas garumā.
Uzglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Turklāt šie dati kalpo arī, lai optimizētu vietni un nodrošinātu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šajā kontekstā dati mārketinga nolūkos netiek vērtēti.

4. Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz izpildās to uzglabāšanas mērķis. Gadījumā, ja dati tiek ievākti tīmekļa vietnes nodrošināšanai, tie tiek dzēsti, kad attiecīgā sesija ir pabeigta.
Gadījumā, ja datus glabā žurnālfailos, tas notiek pēc (vēlākais) septiņām dienām, taču papildu uzglabāšanas arī ir iespējama. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek izdzēstas vai attālinātas, tādējādi klienta identificēšana vairs nav iespējama.

5. Apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Datu ievākšana un uzglabāšana žurnālfailos ir ļoti būtiska vietnes darbības nodrošināšanai, kas lietotājam nesniedz tiesības uz iebildumiem.

IV. Sīkdatnes

a) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu vietni lietotājam draudzīgāku. Daži mūsu mājaslapas elementi pieprasa, lai izsaucēja pārlūkprogramma tiktu identificēta arī pēc lapas pārtraukuma, taču personas datu ievākšana netiek veikta.
Sīkdatnēs tiek uzglabāti nosūtīti šādi dati:

(1) fonti = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai atjaunotu pārlūkprogrammas fontus.
(2) fullcss = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai no jauna pārlādētu CSS datni, aktualizējot lapu.

Maksimālais sīkdatņu dzīves ilgums ir 730 dienas.
Sīkdatnes tiek izmantotas arī lietotāju pārlūkošanas darbību analīzes nolūkos.
Tādēļ ir iespējams pārraidīt arī šādus datus:
_ga = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 2 gadus.
_gat = parametrs, ko Google Analytics izmanto, lai samazinātu vaicājumus.
_gid = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 24 stundas.

Veicot šādus tehniskās piesardzības pasākumus, ievāktie lietotāja dati tiek pseidonimizēti.
Tādējādi lietotāja datu piesaistīšana vairs nav iespējama. Dati netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personīgajiem datiem.
Piekļūstot mūsu mājaslapai, lietotāji par sīkdatņu klātbūtni tiek informēti ar info baneriem, atsaucoties uz šo paziņojumu. Šajā kontekstā tiek arī pievienota norāde, kā pārtraukt sīkdatņu saglabāšanu pārlūkprogrammas iestatījumos.
Ja vēlaties atspējot izsekošanu, to iespējams izdarīt šī paziņojuma Google Analytics sadaļā.

b) Datu apstrādes juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.
Juridiskais pamats personas datu apstrādei, analīzes nolūkos, izmantojot sīkdatnes, ir lietotāja piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

c) Datu apstrādes mērķis

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir atvieglot lietotājam vietnes izmantošanu. Dažas mūsu vietnes funkcijas nav iespējamas, ja sīkdatnes netiek izmantotas. Šim nolūkam ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma tiktu atpazīta arī pēc lapas pārtraukuma.

Mēs pieprasām sīkdatnes šādām lietojumprogrammām:

(1) fonti = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai atjaunotu pārlūkprogrammas fontus.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai no jauna pārlādētu CSS datni, aktualizējot lapu.

Maksimālais sīkdatņu dzīves ilgums ir 730 dienas.

Lietotāju dati, kas ievākti, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, netiek izmantoti lietotāju profilu izveides nolūkos.

Analīzes sīkdatņu izmantošana ir paredzēta, lai uzlabotu mūsu mājaslapas un tās satura kvalitāti. Izmantojot analīzes sīkdatnes, mēs uzzinām, kā vietne tiek izmantota, tādējādi sniedzot iespēju pastāvīgi optimizēt mūsu piedāvājumu.

Tādēļ ir iespējams pārraidīt arī šādus datus:

_ga = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 2 gadus.

_gat = parametrs, ko Google Analytics izmanto, lai samazinātu vaicājumus.

_gid = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 24 stundas.

e) Uzglabāšanas ilgums un apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, tādēļ lietotājam ir pieejama pilna kontrole pār to izmantošanu. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, lietotājam ir iespēja atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Jau saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā var dzēst, ko iespējams izdarīt arī automātiski. Ja sīkdatnes tiek atspējotas, pastāv iespēja, ka dažas mājaslapas funkcijas nebūs iespējams izmantot pilnvērtīgi.

VII. Kontaktpersonas veidlapa un e-pasta kontakti

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mūsu mājaslapā ir pieejama kontaktpersonas veidlapa, kas paredzēta elektroniskai kontaktu nodibināšanai. Ja lietotājs izvēlas minēto opciju, ievades maskā ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti.

Tiek saglabāti arī šādi papildu dati:

• Reģistrācijas datums un laiks;

• Pārlūkprogramma;

• Operētājsistēma.

Datu nosūtīšanas procesa laikā tiek pieprasīta Jūsu piekrišana, atsaucoties uz šo paziņojumu.

Kā alternatīva iespēja lietotājiem tiek sniegta iespēja kontaktu nodibināšanu veikt ar e-pasta starpniecību.

Šajā gadījumā ar e-pasta starpniecību pārsūtītie dati tiek saglabāti un netiek nodoti trešajai personai. Dati tiek izmantoti tikai to paredzētajam nolūkam.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu apstrādes juridiskais pamats ir lietotāja piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Datu, kas tiek nodoti tālāk ar e-pasta pārsūtīšanu, apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Ja e-pasta kontaktpersonas mērķis ir noslēgt līgumu, tam ir papildu datu apstrādes juridiskais pamats – VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde no ievades maskas ir paredzēta tikai kontaktu apmaiņas informācijas apstrādei. Gadījumā, ja kontaktu apmaiņa notiek ar e-pasta starpniecību, ir ieteicama arī pamatota interese par datu apstrādi. Pārējie nosūtīšanas procesā apstrādātie personas dati kalpo, lai novērstu ļaunprātīgu kontaktpersonas veidlapas izmantošanu un nodrošinātu mūsu informācijas sistēmu drošību.

4. Datu uzglabāšanas ilgums

Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami datu ievākšanas mērķa sasniegšanai. Personas dati no kontaktpersonas veidlapas ievades maskas un dati, kas pārsūtīti ar e-pasta starpniecību, tiks dzēsti gadījumos, kad saziņa ar lietotāju ir beigusies. Saziņa ir beigusies tad, kad pēc apstākļiem var secināt, ka attiecīgie fakti ir noskaidroti. Papildu dati, kas iegūti nosūtīšanas procesā, tiks dzēsti laika periodā, kas nav ilgāks par trim mēnešiem.

5. Apstrīdēšanas un likvidēšana iespējas

Lietotājam jebkurā laikā ir iespēja atsaukt savu personas datu apstrādes piekrišanu. Ja lietotājs sazinās ar mums ar e-pasta starpniecību, viņš var apstrīdēt savu personas datu uzglabāšanu. Šādā gadījumā turpmākā saziņa nav iespējama. Par piekrišanas atsaukšanu un uzglabāšanas apstrīdēšanu Jūs mūs varat informēt rakstiski ar e-pasta starpniecību. Visi personas dati, kas tika saglabāti kontaktu apmaiņas laikā, šajā gadījumā tiks dzēsti.

V. Personas datu nodošana trešajai personai

1. Tīmekļa vietnes operators

Datu apstrādes procesa ietvaros personas dati tiek nodoti tālāk aģentūrām, kam uzticētas tīmekļa vietnes un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtījuma vienošanās tiek regulēta ar atbilstošu vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju.

2. Social Media Sharing poga

Vispārīgas piezīmes: Sociālo mediju spraudņi parasti darbojas tā, ka no katra vietnes apmeklētāja tiek iegūta IP adrese un viņa tālākās darbības pārlūkprogrammā tiek protokolētas. Tas var notikt pats no sevis, ja Jūs neaktivizējat pogu. Lai to novērstu, mēs lietojam Shariff-metodi. Tikai uzspiežot Share-pogu tiks izveidots tiešs kontakts starp sociālo tīklu un datu subjektu. Ja Jūs jau esat pierakstījies kādā no sociālajiem tīkliem, Facebook un Google+, tas notiks bez papildu logiem. Twitter parādās uznirstošs logs, kurā „Tvītu“ vēl ir iespējams apstrādāt. Ar to Jūs varat publicēt mūsu saturu sociālajos tīklos bez iespējas izveidot pilnīgu Surf-profilu.

4. Google Maps

Šī interneta vietne lieto Google Inc karšu programmatūru Google Maps. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat automātiski apkopoto datu ievākšanai, apstrādei un lietošanai, ko veic Google un tā pārstāvji. Google Maps lietošanas noteikumi. Papildu informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī apstrādi, ko veic Google, Jūs iegūsiet šajā informācijas vietnē.

VI. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar ES Datu aizsardzības regulu Jums ir šādas tiesības: Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt par tiem informāciju (VDAR 15. pants).
Ja tiek apstrādāti nepatiesi personas dati, Jums ir tiesības tos labot (VDAR 16. pants).
Ja pastāv juridiski noteikumi, Jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu vai ierobežošanu, kā arī apstrīdēt datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants).
Ja esat piekritis datu apstrādei, vai pastāv datu apstrādes līgums, un datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).
Ja izmantojat savas iepriekš minētās tiesības, AHK (Baltijas valstis) pārbaudīs, vai ir ievērotas juridiskās prasības.

Attiecībā uz sūdzībām par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi:
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011
Tel.: 67 22 31 31
E-pasts: info(at)dvi.gov.lv
Mājaslapa: www.dvi.gov.lv

Foto attēlu lietošana
Šajā interneta vietnē tiek lietoti Deutsche Messe AG, Hamburg Messe und Congress GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe Duesseldorf GmbH, Messe Muenchen GmbH foto attēli.