Valsts atbalsta programma Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem

12.01.2022. Latvijas uzņēmumiem ir pieejams valsts finansiāls atbalsts eksporta aktivitāšu palielināšanai. Atbalsts visdažādākajām aktivitātēm ir 50% apmērā. Katram uzņēmumam pieejamais finansējums – 40 000 eiro kalendārajā gadā.

Atbalstītas tiek tādas aktivitātes kā dalība starptautiskajās izstādēs (gan fiziskās, gan digitālās), dažādās konferencēs un kontaktu biržās, kā arī telemarketinga pakalpojumi jaunu sadarbības partneru piesaistei, interneta vietņu izveide un citas vērtīgas aktivitātes eksporta apjomu palielināšanai.

Atbalsts notiek LIAA projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalstāmās aktivitātes

Dalība starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu vai kopstendā ārvalstīs

 • izstādes reģistrācijas maksa;
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, ar izstādi saistītā speciālā preses izdevumā, izstādes norises telpās/norises vietās);
 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas.

Dalība konferencēs un forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, prezentāciju vai klausītāja/apmeklētāja statusā klātienē vai tiešsaistē

 • konferences/foruma reģistrācijas maksa (tai skaitā maksa par prezentācijas sniegšanu);
 • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, maksa par stenda noformējumu;
 • mārketinga pakalpojumu izmaksas (dalībnieka informācijas izvietošana konferences/foruma katalogā, speciālā preses izdevumā, konferences/foruma norises telpās);
 • konferences/foruma organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar konferenci/forumu saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;
 • dalības maksa par konferences/foruma apmeklējumu ne vairāk kā 2 reizes gadā diviem dalībnieka darbiniekiem vienā konferencē.

Dalība ārvalstu kontaktbiržās un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē

 • izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu kontaktbiržas katalogā, speciālā preses izdevumā vai norises telpā;
 • dalībnieka reģistrācijas maksa kontaktbiržā ne vairāk kā diviem dalībnieka darbiniekiem.

Dalība starptautiskajās digitālajās nozaru platformās, tai skaitā digitālajās izstādēs, gala labuma guvēju profila un produktu izvietošanai nozares datubāzēs sadarbības partneru meklēšanai

 • dalības maksa vai gada abonements;
 • digitālās platformas sniegto pakalpojumu izmaksas.

Produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes, dizainparauga izstrāde un reģistrācija

 • tulkošanas pakalpojumu izmaksas etiķetes un citu mārketinga tekstu pielāgošanai attiecīgajam tirgum un valodai;
 •  iepakojuma dizaina izstrādes/pielāgošanas pakalpojuma izmaksas;
 • maksa par preču zīmes un dizaina parauga izstrādi un reģistrēšanu;
 • preču zīmes, logotipa stratēģijas izstrādes izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai iepakojuma un etiķešu dizaina izstrādes izmaksas, dokumentācijas izstrādes izmaksas, prezentāciju paraugu vizuālā noformējuma izstrādes izmaksas.

Preču zīmes/produkta/pakalpojuma publicitāte specializētajos ārvalstu drukātajos un digitālajos medijos, kā arī visa veida reklāmas satura sagatavošana un mārketinga materiālu izstrāde

 • reklāmas laukuma izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos;
 • reklāmas rakstu, interviju, preses relīžu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas drukātajos vai digitālajos ārvalstu specializētajos nozaru medijos, kā arī mārketinga izmaksas;
 • mārketinga materiālu (katalogu) izstrādes izmaksas;
 • reklāmas vizuālo materiālu par produktu/pakalpojumu izstrādes izmaksas;
 • reklāmas kampaņas par produkta palaišanu eksporta tirgū izstrādes un vadības izmaksas.

Telemārketinga pakalpojumi ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai

Maksa par telemārketinga pakalpojumiem, tādiem kā zvanu veikšanai un kampaņveidīgas informācijas sūtīšanai ar mērķi ieinteresēt un piesaistīt pakalpojumam vai produktam jaunus klientus, sadarbības partnerus, kā arī lai papildinātu klientu, sadarbības partneru datu bāzes.

Dalība starptautiskajās nozaru asociācijās

Nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un/vai ikgadējā biedru maksa.

Dalība digitālajā izstādē, konferencē / seminārā vai kontaktbiržā ar virtuālu stendu Latvijā, t.sk. virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšana potenciālajiem klientiem

 • oficiālā organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;
 • dalībnieka informācijas izvietošana izstādes katalogā, speciālā preses izdevumā;
 • stenda vizuālā koncepta izstrādes un izveides izmaksas;
 • telpu īres izmaksas;
 • tehniskā aprīkojuma izmaksas;
 • digitālās platformas īres izmaksas.

Tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo  risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrāde

 • tīmekļvietnes tulkošanas izmaksas, to adaptēšanas un tehniskās izmaksas;
 • tīmekļvietnes, internetveikalu un aplikāciju digitālo  risinājumu izstrādes izmaksas;
 • tīmekļvietnes domēna iegādes izmaksas;
 • virtuālās komunikācijas platformu izstrādes izmaksas.

Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrāde un iegāde

Tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādes un iegādes izmaksas.

Ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaiste eksporta tirgos

Ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksas eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai dalībnieka eksporta tirgos.

Atbalstīta tiek arī ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana (sertifikācija) 80% apmērā!
Vairāk informācija

Uzņēmuma parāds VID nedrīkst pārsniegt 1000 EUR.
Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, ir jāveic cenu aptauja starp vismaz 3 pakalpojuma sniedzējiem aktivitātēm, kurās tas iespējams.

Lai pieteiktos šai atbalsta programmai, LIAA jāiesniedz gada aktivitāšu plāns. Izmaiņas var veikt reizi gadā.
Vairāk informācija