Izstāžu aktualitātes Vācijā

01.02.2021. Arī pandēmijas laikā uzņēmējdarbība turpinās, un Vācijas izstāžu sabiedrības izstrādā izstāžu koncepcijas, lai veicinātu kontaktu dibināšanu un mārketinga aktivitātes. Ja arī šobrīd izstādes vēl notiek digitālā formātā, jau drīzumā plānoti arī pasākumi ar dalību klātienē, kā, piemēram, augļu un dārzeņu loģistikas izstāde Fruit Logistica Berlīnē š. g. maijā. Tuvākajā laikā izstādes notiks tikai nozaru profesionāļiem, kā arī ar ierobežotu dalībnieku un apmeklētāju skaitu, paredzot arī attālinātas norises iespēju.

Ieteikumi izstāžu dalībniekiem arī šajos apstākļos atrodami AUMA, Vācijas izstāžu asociācijas mājaslapā, kā arī izstāžu sabiedrību mājaslapās. Piemēram, ieteicamais maksimāli pieļaujamais attālums starp personām ir 1,5 m; plānojot stendus, labākai ventilācijai ieteikts izvēlēties atvērtas konstrukcijas, plānojot stendus, jāparedz pēc iespējas mazāk virsmas fiziskai saskarei, kā letes, durvju rokturus, krēslus utt., virsmām jābūt viegli tīrāmām, jāparedz aizsargpaneļus sarunu un tikšanos vietās utt.

2020. gada otrajā pusē AUMA ir apkopojusi 427 vācu izstādes dalībnieku – trīs lielāko Vācijas rūpniecības asociāciju biedru viedokļus. Aptaujas rezultāti rāda, ka lielākā daļa mašīnbūves, elektrotehnikas un elektronikas, optikas, fotonikas un medicīnas tehnoloģiju nozaru pārstāvji uzskata, ka digitālie pasākumi jeb virtuālās izstādes nav pilnvērtīga alternatīva nozaru lielajām izstādēm. 17% uzņēmumu pēc aptaujas datiem izmanto digitālos pasākumus daudzo izstāžu atcelšanas dēļ, taču vēlas atteikties no tiem, tiklīdz atkal būs iespējams rīkot klātienes izstādes. 48% uzņēmumu vēlas arī turpmāk piedalīties izstādēs to ierastajā formā, bet turpmāk noteikti izmantos digitālās papildu iespējas. 14% aptaujāto digitālos pasākumus vispār neizskata kā nopietnu alternatīvu klātienei, un tikai 21% uzņēmumu pārstāvju virtuālās prezentācijas pat ilgtermiņā uzskata par nopietnu alternatīvu reālām tirdzniecības izstādēm.

Būtiski, ka vairāk nekā pusei aptaujāto uzņēmumu jau ir digitālo formātu izstāžu pieredze. Kopumā Vācijā 2020. gadā ir notikušas vismaz 50 virtuālās izstādes, aizstājot atceltās klātienes izstādes jeb meses. Ieguvumi no digitāli organizētās dalības, pēc šo izstāžu dalībnieku vērtējuma, salīdzinoši ir tikai aptuveni ceturtā daļa no rezultātiem, kas sasniegti klātienes izstādēs. Personīgais kontakts, iespēja klātienē uzrunāt auditoriju, informējot par inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, uzņēmumu prezentācijās iegūt jaunus klientus līdz šim bijuši vissvarīgākie argumenti, lai uzņēmumi izlemtu piedalīties klātienes izstādēs.

Fiziskā klātesamība, izvērtējot aptaujas rezultātus, ir būtisks uzņēmējdarbības panākumu faktors.

Lai kāda ir situācija, arī pašreiz, 2021. gada sākumā izstādes turpina informatīvo un nozaru kontaktu uzturēšanas darbu. Zaļā nedēļa jeb Grüne Woche, ikgadējā lauksaimniecības, pārtikas un dārzkopības izstāde Berlīnē, šogad ar nosaukumu IGW Digital bija organizēta pārraides formātā no Messe Berlin jaunās TV studijas 20. un 21. janvārī: gan speciālistiem, gan privātajai auditorijai bija iespēja bez maksas sekot vairāk nekā 100 prezentācijām četros kanālos. Izstādei bija vairāk nekā 20 000 skatījumu, video u.c. materiāli mājaslapā ir brīvi pieejami līdz š.g. 30. aprīlim. Statistika parāda, ka ir vērts gan piedalīties, gan apmeklēt izstādes arī pašreizējos formātos.

SMM 2021 , Sudio , Fotogrāfs : Michael Zapf